2017 I Urbanistická soutěž Na Kaménkách

kamenky
Autoři Zuzana Hebronová, Jakub Klíma, Mojmír Kopecký, Filip Kosek, Jan Říčný, Jan Stiblitz, Marcela Uřídilová
Spolupráce sadové úpravy: Marie Gelová, doprava: Miroslav Patočka, Martin Smělý
Místo Brno Černovice
Studie soutěž 2017
Investor Statutární město Brno

Rozhodnutí “stavět Na Kaménkách” rozumíme stavět město a stavět kompaktně, intenzívně. Navrhujeme jako základ pevnou uliční mřížku blokové zástavby a kontextuálně ji modifikujeme podle optimálních míst dopravního napojení, podle konfigurace terénu, podle historických stop v krajině a podle polohy jednotlivých charakterů zástavby, které se liší polohou v území - severně jsou bloky sevřenější, k jihu /ke Starým Černovicím/ jsou formy souborů volnější, prostupnější a jižně přecházejí z bytových domů do rodinných. Mění se v tomto směru i výšková hladina-podlažnost – od výškových akcentů při kontaktu s ul.Olomouckou přes převažující čtyřpodlažní zástavbu po dvoupodlažní na jihu. Pevnou mřížku proto, že v našich představách nejsme na kraji města, ale před jeho možným rozvojem. <br> Hlavní severojižní třída vytváří mezi starou zástavbou a novou šev. Tento ŠEV mezi starým a novým vyjadřuje i snahu splynout se stávající strukturou do fungujícího celku - sociálního, komunitního, kulturního, správního a dopravního. Příčně jej kříží zásadní východo-západní prostupný pás komunitního parku s tržnicí a drobnými aktivitami. V místě křížení navrhujeme náměstí s veřejnými budovami. Východně tato osa pokračuje zelenou historickou stopou přes VMO na hranu Černovické terasy s potenciálem rekreačních a sportovních aktivit celoměstského významu a další rozvoj. Decentralizovaná propojení mezi stávajícími a novými částmi pro všechny druhy pohybu a odstranění bariér jsou mottem našeho návrhu.

Skrýt detail

2013 I Rodinný dům, Brno

Autoři Mojmír Kopecký
Spolupráce Olga Šárka, Eva Wágnerová (zahrada)
Místo Brno
Náklady 16 mil
Studie 2011
Projekt 2012
Realizace 2013
Investor soukromá osoba

Masivní skrytá rekonstrukce meziválečné vilky. Morálně dožilá polovina dvojdomu je resuscitovaná a svěží pro dalších 100 let, s variabilní možností užívání bez dalších úprav. Stavba se nachází v urbanisticky cenné zástavbě vilových dvojdomů, tvořící dva městské bloky Králova Pole. Velkorysý investor částečně redukoval razantní použití současných výrazových prostředků. Při využití současných technických vymožeností je stavba připravená pro bydlení podle současných nároků. Při rekonstrukci bylo respektované původní tvarosloví a použité kvalitní materiály, dožilé prvky byly nahrazené kopiemi nebo moderními odlehčujícími prvky. Po drobných i zásadnějších dispozičních úpravách nabízí dům více příjemných prostorů v těsném kontaktu se zahradou. Do tří let bude i zahrada kouzelná, s kamennými zrcátky a ptačími napajedly.

Skrýt detail

2007 I Rozhledna Hlína

Autoři Vladimír Čuhel, Michal Říčný
Místo Hlína, okres Brno venkov
Náklady nevyčísleny
Studie 2005
Projekt 2006
Realizace 2006 – 2007
Investor obec Hlína
Skrýt detail

2005 I Vila Spitzer, Brno

Autoři Mojmír Kopecký
Spolupráce Jarmila Vojtěchová, Eva Wagnerová - zahrada
Stavební část PhDr. Dagmar Černoušková - SHP
Místo Brno, ulice Havlíčkova
Studie 2002
Projekt 2003
Realizace 2005
Investor soukromá osoba

původní stavba od mladého architekta Emericha Spitzera /?/ je NKP půvabná rohová vila drobného měřítka s pohnutým a neuvěřitelně paradoxním osudem, s dochovanou kostrou kvalitní zahrady stavbě byla vrácená původní vilová dispozice /od počátku byla pragmaticky předělená pro více uživatelů/ s původním účelem jednotlivých prostor a místností masívní skrytá rekonstrukce meziválečné vilky morálně dožilé konstrukce a instalace byly repasované, obnovené, doplněné do nejvyššího standardu současných požadavků na rodinné bydlení, s použitím ušlechtilých materiálů /teraco, travertin,světlá žula, mramory v interieru, pasířské repase bílého kovu a nové výrobky chromované původní suterénní dílna kloboučnictví se samostatným vstupem byla přestavěná na garsoniéru dcery nově byla zprovozněná plochá střecha s horní úrovní pobytovou, nižší zelenou krátce po dokončení stavba přišla z bezpečnostních důvodů o výraznou vertikálu štíhlého smrku na nároží pozemku problematická novodobá podezdívka oplocení z haklíkového zdiva byla ponechaná požadavek investora na bazén jsme s ohledem na malý komorní pozemek zahrady navrhovali jako podzemní s atriovým prosvětlením a výstupem do zahrady – tento záměr se prosadit nepodařilo zakázkové interiery se pod naším vedením nerealizovaly v plném rozsahu, hala, obývací pokoj a jídelna se realizovaly po ukončení spolupráce se stavebníkem pod vedením atelieru RAW pod dojmem devastace Spitzerova nájemního domu na ul.Helfertově bylo úsilí stavebníka velkorysé

Skrýt detail