Ateliér Tišnovka zajišťuje projektování bytových a občanských staveb, průmyslových objektů, interiérů a urbanismu.

Ateliér také nabízí služby jako komplexní dodávku všech stupnňů projektové dokumentace, inženýring, autorské a stavební dozory, projekt nábytku a interiérů a rekonstrukce historického nábytku, nádstavby a vestavby automobilů a jachet.

Atelier Tišnovka byl založen v roce 1992 pěticí architektů, pracujících společně ve stejném složení do současnosti. Koncepční práce atelieru je založena na základě názorové spřízněnosti a podobných profesionálních přístupech jednotlivých architektů. Významným názorovým svorníkem společné práce je respekt k základním hodnotám evropské hmotné kultury, a také snaha o postižení hlubší podstaty problému a zadání. Důležitým rysem je také usilování o propojení konceptu architektury s výtvarným dílem. Při práci je kladen důraz na důslednou realizaci od počáteční koncepční myšlenky až po autorský dohled při realizaci díla na stavbě.